Cas: Llei Moyano i a partir del Reial Decret Romanones  x
 
Reial Decret de 21 de novembre de 1902 del c...

Reial Decret de 21 de novembre de 1902, publicat a la Gaceta de Madrid núm. 327...

 
Llei d'Instrucció Pública de 1857, Moyano

Llei que va elaborar Claudio Moyano Samaniego, que es va promulgar el 9 de setem...

 
Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

El Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts publica a la Gaceta de Madrid ...