Pressions per predicar en castellà a Vic

Ramon de Marimon va ser bisbe de Vic (1721-1744)i pertanyia a una nissaga catala...

 
Pressions per predicar en castellà a Solson...

L'any 1748 el corregidor comarcal i l'Ajuntament de Solsona proposaren al bisbe ...

 
Prohibició a Francesc Cambó de fer una con...

En Francesc Cambó adreça una carta al dictador Primo de Rivera, que es fa púb...

 
Prohibició a partir d'haver fet una confer...

En Josep Maria Marcet Coll, batle franquista de Sabadell, a les seves memòries...

 
Prohibició de fer una conferència en catal...

L'any 1952 el Cercle Artístic de Girona demana permís per organitzar una confe...