Clausura i suspensió d'activitats dels Pome...

En Josep Maria Folch i Torres, proposa a través del setmanari Patufet, l'any 19...

 
Trasllat forçós d'inspectors d'ensenyament...

L'Estat espanyol, durant el segle XIX, va construint l'edifici de l'educació un...

 
Tancament de l'escola de Cardona de mossèn ...

Surt a la pàgina 1 del diari La Publicitat de Barcelona de dia 4 de març de 19...

 
Imposició del castellà a les Escoles de la...

El 30 de gener de 1924 es constituí la nova Mancomunitat catalana en mans de le...

 
Reial Ordre de 10 de setembre de 1924 col·l...

És una reial ordre feta especialment per mor del conflicte entre les autoritats...

 
Torcebraç entre el Col·legi d'Advocats de ...

Segons conta Roig Rosich (1992)p.346-373, Amadeu Hurtado és elegit degà del Co...

 
Reial Ordre de 15 de febrer de 1924 perquè ...

El 12 de febrer de l'any 1924 un subsecretari encarregat del ministeri, Leaniz, ...

 
Detenció d'Antoni Gaudí l'11 de setembre d...

Joan Crexell a l'article "Detenció de Gaudí l'11 de setembre de 1924", publica...

 
Prohibició a Francesc Cambó de fer una con...

En Francesc Cambó adreça una carta al dictador Primo de Rivera, que es fa púb...

 
Circular de la Direcció General de Primera ...

L'encarregat de despatx de la Direcció General de Primera Ensenyança de Madrid...

 
Prohibició d'emprar els centres escolars fo...

El dictador Primo de Rivera signa el 21/12/1923 una Reial Ordre, publicada a la ...

 
Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925

Reial ordre "disponiendo que por los Rectores de las Universidades, por los Dire...

 
Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es...

L'11 de juny de 1926 el rei Alfons XIII signa aquesta "Real Orden fijando las sa...

 
Reial Decret de 17 de març de 1926

Reial Decret de 17 de març de 1926 amb la qual s'amenaça amb penes de presó i...

 
Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret que dicta mesures i sancions contra el separatisme, signat per Alfo...