Cas: Llei Moyano i a partir del Reial Decret Romanones  x
Reial Decret de 21 de novembre de 1902 en qu...

Aquest decret es va publicar dos dies després i anava signat per n'Alfons XIII ...

Llei d'Instrucció Pública de 9/09/1857, Mo...

Llei d'Instrucció Pública de 9/9/1857, publicada a la Gaceta de Madrid de l'en...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Ministeri d'Instrucció Pública i Bel...