Cas: Notaris  x
Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

Reglament sobre organització i règim del N...

És un reglament que es publica entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 a la Gaceta d...

Reglament de l'organització i règim del No...

Francisco Franco dia 2 de juny de 1944 signa el Decret que aprova amb caràcter ...

Llei del notariat de 1862 a la Gaceta de Mad...

Portada de la Gaceta de Madrid núm. 140 de 29/05/1862 en què hi ha la redacci...