Carta d'objeccions a les disposicions de l'e...

El Consell Sobirà del Rosselló, el mateix dia que s'enregistra l'edicte de Llu...

 
Acta de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, d...

En Joan Peytaví Deixona és el curador del 'Manual de 1700 de Jaume Esteve, not...

Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

Reglament sobre organització i règim del N...

És un reglament que es publica entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 a la Gaceta d...

Reglament de l'organització i règim del No...

Francisco Franco dia 2 de juny de 1944 signa el Decret que aprova amb caràcter ...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret de 18 de setembre de 1923 que dicta mesures i sancions contra el se...

Llei del notariat de 1862 a la Gaceta de Mad...

Portada de la Gaceta de Madrid núm. 140 de 29/05/1862 en què hi ha la redacci...

 
Edicte de Lluís XIV de 2 d'abril de 1700

Edicte de Lluís XIV de 2 d'abril de 1700, amb el qual es prohibeix l'ús de la ...