Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'...

Reial decret de 20 de juny de 1904 del ministre José Sánchez Guerra i Alfons X...

Notificació d'una multa del governador civi...

Aquest document, signat pel comissari en cap de la Comissaria Superior de Sant S...

 
Edicte del Govern Superior Polític de les B...

Està reproduït a Josep Melià (1970)pàgines 283-285