Carta de Francesc Cambó a Primo de Rivera p...

Carta de Francesc Cambó a Primo de Rivera publicada al diari ABC de Madrid, dia...

Contesta de Primo de Rivera a Francesc Camb...

Carta de Primo de Rivera a Francesc Cambó publicada simultàniament que una alt...

 
Littera Episcopi Celsonensis ad decuriones c...

Aquesta lletra es troba a Processus Juris Ecclesiastici Super doctrina Cristiana...