Representació o Memorial de Greuges de 1760

Amb aquest document presentat al rei Carles III, a les úniques Corts que va con...

 
Littera Episcopi Celsonensis ad decuriones c...

Aquesta lletra es troba a Processus Juris Ecclesiastici Super doctrina Cristiana...