Ordenances de 1764 de l'Arxiu Municipal de M...

Ordenances de 1764 (Arxiu Municipal de Muro, llibre 8262, sense foliar), que tra...

Carta de 20 de març de 1778, de la Reial Au...

Carta enviada per Onofre Gomila, notari i secretari de la Reial Audiència de Ma...

 
Edicte del Govern Superior Polític de les B...

Està reproduït a Josep Melià (1970)pàgines 283-285

Sentència de 27 d'abril de 2011 sobre l'agr...

Sentència de 27 d'abril de 2011, d'Antoni Rotger Cifre magistrat del Jutjat d'I...