Reial Decret de 21 de novembre de 1902 en qu...

Aquest decret es va publicar dos dies després i anava signat per n'Alfons XIII ...

Llei d'Instrucció Pública de 9/09/1857, Mo...

Llei d'Instrucció Pública de 9/9/1857, publicada a la Gaceta de Madrid de l'en...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Ministeri d'Instrucció Pública i Bel...

Circular de la Direcció General de Primera ...

Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza del Govern de la Dictadu...

Fulls de l'Ordre Ministerial de 21051938 (BO...

Ordre Ministerial de les autoritats franquistes, signada per Tomàs Domínguez A...

Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

Reglament sobre organització i règim del N...

És un reglament que es publica entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 a la Gaceta d...

Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925

En aquest document s'hi exposa la necessitat de conservació de l'Estat com a pr...

Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es...

Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es fixa la sanció de l'exili a aquell...

Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 17...

Còpia, de la Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768 aprovada pel monarc...

Reial Decret de 17/03/1926

Reial Decret de sancions governatives signat per Alfons XIII i per Primo de Rive...

Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'...

Reial decret de 20 de juny de 1904 del ministre José Sánchez Guerra i Alfons X...

Reglament de l'organització i règim del No...

Francisco Franco dia 2 de juny de 1944 signa el Decret que aprova amb caràcter ...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret de 18 de setembre de 1923 que dicta mesures i sancions contra el se...

Reglament per a les escoles normals d'instru...

Document que consta de la pàgina 2 de la Gaceta de Madrid de dia 23 de maig de ...

Llei del notariat de 1862 a la Gaceta de Mad...

Portada de la Gaceta de Madrid núm. 140 de 29/05/1862 en què hi ha la redacci...

Ordre ministerial d'Indústria i Comerç de ...

Ordre del Ministeri d'Indústria i Comerç de 15 de gener de 1945, publicada al ...

 
Representació o Memorial de Greuges de 1760

Amb aquest document presentat al rei Carles III, a les úniques Corts que va con...