Cas: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà  x
Decret de Nova Planta del Principat (1716)

Portada del Decret de Nova Planta del Principat de Catalunya de Felip V de dia 1...