Cas: Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768  x
Portada del llibre Giny 1

Giny 1. Llibre de l'alumne. Document procedent de l'Arxiu de Petra.