Nota interna d'Ib3 Ràdio en la qual es dema...

Fotografia d'una nota interna penjada en els estudis d'Ib3 Ràdio que va publica...

Sí a Tv3

Fotografia publicada a El Punt Avui,correspon a un dels repetidors del País Val...