Decret de Nova Planta del Principat (1716)

Portada del Decret de Nova Planta del Principat de Catalunya de Felip V de dia 1...

Portada del llibre Giny 1

Giny 1. Llibre de l'alumne. Document procedent de l'Arxiu de Petra.