Nota interna d'Ib3 Ràdio en la qual es dema...

Fotografia d'una nota interna penjada en els estudis d'Ib3 Ràdio que va publica...

Portada del llibre Giny 1

Giny 1. Llibre de l'alumne. Document procedent de l'Arxiu de Petra.