Josep Benet i Morell (1920-2008), historiado...

Un dels estudiosos més importants per documentar la persecució de la llengua c...

Portada del llibre de Josep Benet 'L'intent ...

És un dels llibres de referència de què ens haurem servit per fer aquest web.

Reial Ordre de 17 de març de 1926

Pàgina 1442 del número 77 de la Gaceta de Madrid de 18 de març de 1926 en la ...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Pàgina de la Gaceta de Madrid de 19 de setembre de 1923, 1146, del número 262 ...