Portada del llibre de Francesc Ferrer 1985 '...

Francesc Ferrer i Gironès va publicar el 1985 'La persecució política de la l...

Francesc Ferrer i Gironès (1935-2006), hist...

La seva obra és fonamental per documentar la persecució política de la llengu...

L'Espagne 1701

Mapa de d'Espanya de 1701, fet per G. de L'Isle, amb privilegi del rei de Franç...