Cas: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà  x