Cas: Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768  x