Descripció

El web s'organitza a partir d'ARTICLES, en cadascun dels quals es relata un determinat fet de persecució de la llengua catalana. Pot ser un fet senzill i simple, com per exemple el 'Tancament de l'escola de Cardona de mossèn Marcel·lí Boixader' o bé un fet complex amb el qual es relacionin altres articles secundaris i menors, és el cas del 'Torcebraç entre el Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Estat espanyol (1923-1930)'. Per relacionar diferents articles que tenen algun vincle a més amb els seus diferents fonaments hem fet servir això que en deim CAS.


Aquests articles poden estar fonamentats en testimonis diferents: DOCUMENTS, IMATGES, VÍDEOS, TALLS DE SO. Hi ha alguns d'aquests fonaments que són originals nostres, altres són procedents directament de la xarxa, quan coneixem l'origen l'esmentam.


La bibliografia és una part fonamental per poder construir aquest web. Està tractada dins la base de dades d'una manera diferent dels altres fonaments. S'esmenta dins les fitxes dels articles, i es pot anar a la llista completa a partir de la pàgina inicial de 'persecucio.cat'. Hi ha llibres que es dediquen a documentar la persecució de la llengua catalana que figuren citats a molts d'articles. Sempre que s'ha pogut, s'incorpora el llibre on primer s'ha citat un determinat fet de persecució. Aquest web pretén divulgar a la xarxa la feina excel·lent que feren els autors d'aquesta bibliografia.


La premsa actual és proveïdora d'informacions que encara impliquen persecució de la llengua, i es fa servir. Tanmateix sempre que ha estat possible s'ha acudit al testimoni dels implicats.