Carta 15 juliol 1942 de Falange Manresa sobre teatre en català

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 14-07-1942
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Manresa
Perseguidor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Persona agredida: Teatre català
Imposició: No es pot fer teatre en cartalà
Amenaça: "para la imposición de las procedentes sanciones"
Circumstàncies: Teatre
Carta del jefe local de FET y de las JONS en què es Comunica a l’alcalde que s’ha rebut una notificació de la Jefatura Provincial de Propaganda que informa que es fan representacions teatrals en català en algunes localitats de la província. L’insta a posar-ho en coneixement del governador civil per poder aplicar les mesures sancionadores pertinents.
Fixa de quina manera es reprimirà si la xarxa d'informació del règim es tem d'alguna representació teatral en català.

Recursos associats: