Desaparició del diari La Publicitat

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 23-01-1939
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Barcelona
Perseguidor: Govern espanyol - Dictadura general Franco (exèrcit)
Persona agredida: La Publicitat
Imposició: Desapareix la premsa en català
Circumstàncies: Tancament de mitjans de comunicació
'La Publicitat' va ser un diari en català des de l'1 d'octubre de 1922 fins que desapareix el 22 de gener de 1939, 4 dies abans de l'entrada de les tropes del general Franco a Barcelona, i a causa d'aquesta pèrdua de la guerra.
No totes les imposicions deriven d'una norma legal. N'hi ha que són simplement fruit de l'exercici del poder. En el cas de la premsa el règim franquista el 1939 no va necessitar dictar cap norma perquè tancassin els diaris i les revistes, però el fet és que van desaparèixer. Les persones implicades en el diari segurament els va venir just fugir, amagar-se o intentar fer-se invisibles per no perdre la vida. La Publicitat no havia tancat ni amb la destrucció dels tallers per un bombardeig el 18 de març de 1938.