Reproducció de la notificació de la multa a Joaquim Ribera i Barnola

Reproducció de la notificació de la multa a Joaquim Ribera i Barnola a Sant Sebastià de 250 pessetes, que surt a Josep Benet (2009) pàgina 152.