Ban del cap dels serveis d'ocupació de Barcelona, Eliseo Álvarez de 27 de gener de 1939

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 27-01-1939
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Barcelona
Perseguidor: Dictadura del General Franco - Govern espanyol - Eliseo Álvarex Arenas
Persona agredida: Barcelonins
Imposició: Desaparició del català de la vida pública
Circumstàncies: Conversa privada en espai públic
Eliseo Álvarez Arenas, general de brigada, cap dels "Servicios de Ocupación de Barcelona" publicava un ban dia 27 de gener de 1939. Aquest es publicava també a La Vanguardia de dia 28/01/2013 i al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona dia 4/II71939. El reprodueix en Josep Benet, L'intent franquista...

En aquest ban s'hi diu "Persuadido de que Cataluña siente a España y la unidad española, pese a la maldad de algunos y a los errores de muchos, el Caudillo Franco formula la promesa solemne de respetar en el1a todo lo auténtico e íntimo de su ser y de su autarquía moral que no aliente pretensiones separatistas ni implique ataques a aquella sacrosanta unidad. Estad seguros, cata1anes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido; de que vuestras costumbres y tradiciones a través de las cuales expresáis los ricos matices de una raza fuerte y firmemente sensible, hallarán en el nuevo régimen los más calurosos asensos...". Per tant a partir d'aquell moment la llengua havia d'estar reclosa a la vida privada i familiar. Els vencedors l'endemà d'haver entrat a Barcelona ja ho deixen clar damunt els papers.
Quan és un poder totalitari qui imposa no es veu en la necessitat de justificar res.

Recursos associats: