Dossier de Media.cat sobre l'apagada de TV3 al País Valencià

Article relacionat: Tancament dels reemissors de TV3 al País Valencià
Període: Postfranquisme 1976-actualitat
Àrea geogràfica: País Valencià
Circumstàncies: Tancament de mitjans de comunicació
Data: 09-02-2012
Cas relacionat: TV3 al País Valencià
Descàrrega fitxer: Document (pdf)
Transcripció:
No es considera necessària la transcripció

Dossier en què s'analitza el tractament que han fet d'aquests fets els diferents mitjans de comunicació.