Prohibició de fer una conferència en català a Tomàs Roig i Llop

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 09-01-1952
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Girona
Perseguidor: Govern espanyol - Dictadura general Franco (Delegat a Girona d'Informació i Turisme)
Persona agredida: Tomàs Roig i Llop
Imposició: Que facin en castellà una conferència excepte la cita literal dels textos literaris
Circumstàncies: Discurs privat / conferència / celebració religiosa
L'any 1952 el Cercle Artístic de Girona demana permís per organitzar una conferència a la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tomàs Roig i Llop sobre literatura "Girona arca de somnis". Amb data de 9 de gener de 1952 el delegat provinvial d'Informació i Turisme l'autoritza amb una condició "siempre que los comentarios de los textos que sobre literatura catalana leerá el conferenciante, se efectue en lengua española".
Segons es diu a la carta del delegat provincial d'Informació i Turisme de Girona, José Mª Noguera Massa, "de conformidad con las vigentes normas que regulan la autorización de actos públicos", és a dir hi ha unes normes que obliguen a fer les conferències en castellà fins i tot si són de literatura catalana. És el que li va passar a Tomàs Roig i Llop a la conferència "Girona arca de somnis", organitzada pel Cercle Artístic a la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona.

Recursos associats: