Pressions per predicar en castellà a Vic

Ramon de Marimon va ser bisbe de Vic (1721-1744)i pertanyia a una nissaga catala...

 
Pressions per predicar en castellà a Solson...

L'any 1748 el corregidor comarcal i l'Ajuntament de Solsona proposaren al bisbe ...

 
Prohibició a Francesc Cambó de fer una con...

En Francesc Cambó adreça una carta al dictador Primo de Rivera, que es fa púb...

Carta de Francesc Cambó a Primo de Rivera p...

Carta de Francesc Cambó a Primo de Rivera publicada al diari ABC de Madrid, dia...

Contesta de Primo de Rivera a Francesc Camb...

Carta de Primo de Rivera a Francesc Cambó publicada simultàniament que una alt...

Portada del llibre 'Mi ciudad y yo' de Josep...

Portada del llibre 'Mi ciudad y yo, Veinte años en una Alcaldia 1940-1960' de 1...

 
Prohibició a partir d'haver fet una confer...

En Josep Maria Marcet Coll, batle franquista de Sabadell, a les seves memòries...

 
Prohibició de fer una conferència en catal...

L'any 1952 el Cercle Artístic de Girona demana permís per organitzar una confe...

 
Littera Episcopi Celsonensis ad decuriones c...

Aquesta lletra es troba a Processus Juris Ecclesiastici Super doctrina Cristiana...