Decret de Nova Planta del Principat (1716)

Portada del Decret de Nova Planta del Principat de Catalunya de Felip V de dia 16 de gener de 1716