Decret de nova planta del Principat de Catalunya

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 16-01-1716
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Cort de Felip V
Perseguidor: Felip V - Consell de Castella
Persona agredida: Països Catalans (Corona d'Aragó)
Imposició: Imposició del castellà a les noves institucions del país i eliminació de l'estrangeria
Resistència oferada: Memorial de greuges de 1760
Justificació: "Por quanto, por Decreto de nueve de Octubre del año próximo passado señalado de mi Real mano, he sido servido de dezir, que haviendo con la assistencia Divina, y justicia de mi causa, pacificado enteramente mis Armas esse Principado, toca à mi Soberanía establecer Govierno en él, y à mi Paternal Dignidad, dar para en adelante, las mas saludables providencias, para que sus Moradores, vivan con paz, sosiego, y abundancia, enmendando en los malos, la opressión, que se ha experimentado (en las turbaciones passadas) de los buenos."
Circumstàncies: Anul·lació de les lleis d'estrangeria
Cas relacionat: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà
Decret de Nova Planta del Principat (1716)
La Nova planta de la Reial Audiència del Principat de Catalunya és la disposició del rei Felip V, en la qual s'eliminen les institucions del país i es crea una institució nova, la Reial Audiència, que tendrà el poder judicial i de govern del Principat.

Amb aquest decret s'esbuca l'estructura política i jurídica de l'Estat de la Corona d'Aragó al Principat i queda substituïda per una estructura de nova planta que dependrà del rei i del Consell de Castella.

Pel que fa a la llengua, a part de la radicalitat d'eliminar les Constitucions de Catalunya i les institucions del Principat, hi ha dues disposicions fonamentals. Al punt 5 s'imposa el castellà a les noves institucions i al punt 54 els castellans deixen de ser estrangers al país i hi podran ocupar càrrecs. Veurem que serà una eina de control de la nova administració colonial.

"5. Las causas en la Real Audiencia, se substanciarán en lengua Castellana, y para que por la mayor satisfacion de las partes, los incidentes de las causas, se traten con mayor deliberacion, mando, que todas las peticiones, presentaciones de Instrumentos, y lo demás que se ofreciere, se haga en las Salas. Para lo corriente, y publico, se tenga Audiencia publica, Lunes, Miercoles y Viernes de cada semana, en una de ellas, por turno de meses.
.
.
.
54. Han de cessar las prohibiciones de estrangería, porque mi Real intencion es, que en mis Reynos las Dignidades, y Honres se confieran, reciprocamente à mis vassallos, por el merito, y no por el nacimiento en una, ò otra Provincia de ellos."

Sobre això en Ferrer i Gironès explica les deliberacions del Consell de Castella i com les propostes dels més durs en contra de la llengua catalana s'acaben acomplint amb el temps. Diu "En realitat la persecució de la llengua catalana es féu en molts més àmbits a més dels de la Reial Audiència. L'oficialitat del català en ben pocs llocs es va poder mantenir. Allò que no deia cap llei es féu a la pràctica, i subreptíciament, per mitja dels funcionaris castellans, que ocuparen la majoria dels càrrecs, tant en el camp militar com en l'alta clerecia i els àmbits politico-administratius."
Document molt important que mostra com el Rei Felip V, que ha conquerit la Corona d'Aragó i finalment n'ha enderrocat l'estructura política i jurídica, implanta unes noves institucions dedicades al control colonial del nou territori. Es veu aquest aspecte colonial tant amb la imposició del castellà com amb el fet de poder enviar castellans a controlar el país.

Recursos associats: