Ordre Ministerial de 21 de maig de 1938 sobre registre civil

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 21-05-1938
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Dictadura Franco - Ministre de Justícia (Tomàs Domínguez Arévalo)
Persona agredida: Ciutadans
Imposició: Els noms de les persones han de ser oficialment en castellà
Justificació: "Debe señalarse también como origen de anomalias registrales la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista, que llevó a determinados Registros buen número de nombres, que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria. Tal ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que denuncian indiscutible significado separatista; debiendo consignarse, no obstante, que hay nombres que sólo en vascuence o en catalán o en otra lengua tienen expresión genuina y adecuada, como Aranzazu, Iciar, Monserrat, Begoña, etc., y que pueden y deben admitirse, como nombres netamente españoles, y en nada reñidos con el amor a la Patria única que es España"
Circumstàncies: Onomàstica
Amb aquesta ordre ministerial es forçarà que a partir d'aquell moment tots els catalans d'Espanya haguessin de figurar amb el nom en castellà. Al final de l'article 1 s'estableix "En todo caso tratándose de españoles los nombres deberán consignarse en castellano"
L'Espanya franquista com abans des de Felip V, i com després fins ara, s'entén com una entitat unitària: una sola nació i per tant una sola llengua. En aquells moments no podia consentir que figurassin els noms reals de les persones al registre civil, no els hi volien veure, havien de ser traduïts al castellà.

És d'un gran cinisme que ara com llavors els agressors vulguin passar per víctimes. Diu l'ordre "La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma..."

Recursos associats: