Reial Ordre de 15 de febrer de 1924 perquè ...

El 12 de febrer de l'any 1924 un subsecretari encarregat del ministeri, Leaniz, ...

Josep Benet i Morell (1920-2008), historiado...

Un dels estudiosos més importants per documentar la persecució de la llengua c...

 
Llei d'Instrucció Pública de 1857, Moyano

Llei que va elaborar Claudio Moyano Samaniego, que es va promulgar el 9 de setem...

Reial Decret de 21 de novembre de 1902 en qu...

Aquest decret es va publicar dos dies després i anava signat per n'Alfons XIII ...

 
Reial Decret de 21 de novembre de 1902 del c...

Reial Decret de 21 de novembre de 1902, publicat a la Gaceta de Madrid núm. 327...

Llei d'Instrucció Pública de 9/09/1857, Mo...

Llei d'Instrucció Pública de 9/9/1857, publicada a la Gaceta de Madrid de l'en...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Ministeri d'Instrucció Pública i Bel...

 
Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

El Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts publica a la Gaceta de Madrid ...

Circular de la Direcció General de Primera ...

Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza del Govern de la Dictadu...

 
Circular de la Direcció General de Primera ...

L'encarregat de despatx de la Direcció General de Primera Ensenyança de Madrid...

 
Ordre Ministerial de 21 de maig de 1938 sobr...

Amb aquesta ordre ministerial es forçarà que a partir d'aquell moment tots els...

Fulls de l'Ordre Ministerial de 21051938 (BO...

Ordre Ministerial de les autoritats franquistes, signada per Tomàs Domínguez A...

Portada del llibre de Josep Benet 'L'intent ...

És un dels llibres de referència de què ens haurem servit per fer aquest web.

 
Prohibició de parlar en català per telèfo...

El diputat elegit pel districte de Solsona, Joan Maluquer i Viladot dia 2 de jun...

 
Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

 
Reglament sobre organització i règim del N...

Entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 es va publicar un nou Reglament sobre organit...

Reglament sobre organització i règim del N...

És un reglament que es publica entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 a la Gaceta d...

 
Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925

Reial ordre "disponiendo que por los Rectores de las Universidades, por los Dire...

Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925

En aquest document s'hi exposa la necessitat de conservació de l'Estat com a pr...

 
Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es...

L'11 de juny de 1926 el rei Alfons XIII signa aquesta "Real Orden fijando las sa...

 
Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 17...

Reial Cèdula de 23 de juny de 1768 amb la qual la Monarquia borbònica de Carle...

Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 17...

Còpia, de la Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768 aprovada pel monarc...

Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es...

Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es fixa la sanció de l'exili a aquell...

 
Reial Decret de 17 de març de 1926

Reial Decret de 17 de març de 1926 amb la qual s'amenaça amb penes de presó i...

Reglament de l'organització i règim del No...

Francisco Franco dia 2 de juny de 1944 signa el Decret que aprova amb caràcter ...

Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'...

Reial decret de 20 de juny de 1904 del ministre José Sánchez Guerra i Alfons X...

Reial Ordre de 17 de març de 1926

Pàgina 1442 del número 77 de la Gaceta de Madrid de 18 de març de 1926 en la ...

Reial Decret de 17/03/1926

Reial Decret de sancions governatives signat per Alfons XIII i per Primo de Rive...

 
Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'...

Reial decret de 20 de juny de 1904 rubricat per Alfons XIII i pel ministre de Go...

 
Reglament de l'organització i règim del No...

El 1944 el règim franquista aprova el Reglament de l'organització i règim del...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Pàgina de la Gaceta de Madrid de 19 de setembre de 1923, 1146, del número 262 ...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret de 18 de setembre de 1923 que dicta mesures i sancions contra el se...

 
Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret que dicta mesures i sancions contra el separatisme, signat per Alfo...

Reglament per a les escoles normals d'instru...

Document que consta de la pàgina 2 de la Gaceta de Madrid de dia 23 de maig de ...

 
Reglament per a les escoles normals d'instru...

El Reglament per a les escoles normals d'instrucció pública del regne que el m...

 
Llei del notariat de 1862

Amb la Llei del notariat de 28/05/1862 s'exigeix que s'utilitzi la llengua caste...

Ordre ministerial d'Indústria i Comerç de ...

Ordre del Ministeri d'Indústria i Comerç de 15 de gener de 1945, publicada al ...

Llei del notariat de 1862 a la Gaceta de Mad...

Portada de la Gaceta de Madrid núm. 140 de 29/05/1862 en què hi ha la redacci...

 
Ordre ministerial d'Indústria i Comerç de ...

Ordre del Ministeri d'Indústria i Comerç de 15 de gener de 1945 amb la qual es...

 
Representació o Memorial de Greuges de 1760

La Representació o Memorial de Greuges (en castellà: Representación o Memoria...

 
Representació o Memorial de Greuges de 1760

Amb aquest document presentat al rei Carles III, a les úniques Corts que va con...