Portada del llibre de Josep Benet 'L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya'

Article relacionat: [No Definit]
Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Circumstàncies: General
Data: 10-01-2013
Cas relacionat: [No Definit]

És un dels llibres de referència de què ens haurem servit per fer aquest web.