Prohibició a Francesc Cambó de fer una conferència al Foment del Treball Nacional

Període: Dictadura del general Primo de Rivera 1923-1930
Data del fet: 01-05-1928
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Barcelona
Perseguidor: Monarquia (Alfons XIII) - Dictadura de Primo de Rivera
Persona agredida: Francesc Cambó
Testimoni: Diari ABC
Imposició: Que es faci una conferència en castellà
Resistència oferada: Sí, no es va arribar a fer
Justificació: "que no ha sido otro que el anunciarla en catalán, cuya lengua no es pecado en ninguna ocasión ni en ningunos labios más que cuando se presta a propagandas e interpretaciones políticas, como de seguro había de ocurrir en este caso, en que disertante y oyentes dominan el castellano y el tema había de ser tan nacional como el interesantísimo de la «Revalorización y estabilización de la peseta»"
Circumstàncies: Discurs privat / conferència / celebració religiosa
En Francesc Cambó adreça una carta al dictador Primo de Rivera, que es fa pública a la premsa, en la qual exposa que li han prohibit fer una conferència en català sobre "La revalorització i estabilització de la pesseta". La carta és de dia 1 de maig de 1928.

El dictador li contesta també amb una carta pública en la qual accepta i justifica la prohibició "Pero sí conozco y apruebo el motivo de la prohibición de la que se proponía desarrollar uno de estos días en el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, que no ha sido otro que el anunciarla en catalán, cuya lengua no es pecado en ninguna ocasión ni en ningunos labios más que cuando se presta a propagandas e interpretaciones políticas, como de seguro había de ocurrir en este caso, en que disertante y oyentes dominan el castellano y el tema había de ser tan nacional como el interesantísimo de la «Revalorización y estabilización de la peseta»"

Li dóna l'alternativa que és fer-la en castellà, fins i tot diu que hi assitiria.
Queda clar que la Dictadura era molt bel·ligerant per evitar l'ús públic del català

Recursos associats: