Sobre la realitat de l'idioma als tribunals a partir d'un article de Josep Pella i Forgas a la Veu de Catalunya

Període: Imposició del castellà i deixondiment dels catalans 1875-1923
Data del fet: 22-03-1900
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Barcelona
Perseguidor: Monarquia Alfons XIII - Regència - Administració de Justícia
Persona agredida: Un pastor del Pirineu
Testimoni: Josep Pella i Forgas
Imposició: Imposició del castellà als tribunals
Conseqüències: La conseqüència era que els catalans que desconeixien el castellà eren violentats a passar per una fase oral d'un judici en la qual no entenien res.
Circumstàncies: Conversa FUNCIONARI-ciutada
Josep Pella i Forgas
A l'edició del vespre de La Veu de Catalunya de dia 22 de març de 1900, a la pàgina 1 i 2, Josep Pella i Forgas hi escriu l'article titulart 'L'idioma als Tribunals'. Aquest articulista era historiador, jurista i polític. Com a bon coneixedor del món dels tribunals del seu temps ens relata com funcionaven els judicis orals, de l'obligació de fer-los en castellà, de la impossibilitat de fer-los-hi perquè molts dels implicats no sabien castellà; en definitiva de la violència que es feia damunt la gent per aquesta raó i de la injustícia que podia suposar.
En Josep Pella i Forgas ens relata la persecució de la llengua catalana als tribunals a partir de l'exemple d'un pastor del Pirineu que desconeix el castellà. L'autor afirma que els que no saben castellà estan indefensos davant la justícia a l'hora de fer el judici oral. El problema és d'una banda que no s'admet altra llengua que la castellana i que els jutges estan obligats a desplaçar-se del seu lloc d'origen i per això moltes vegades ni entenen el judici oral. Per tant segons ell la solució és derogar "l’absurda lley d’incompatibilitats judicials y’ls jutges vajan á exercir en sa provincia y s’admeti l’us, l’igualtat en els judicis orals de totas las llenguas espanyolas.".

En aquest document també queda clar que l'Estat no s'ha preocupat mai si el fet que les seves normes obligaven a actuar d'una manera que implicava que els catalanoparlants no entenien res de res. D'aquesta manera, a bufetades i sense escrupols, s'ha aconseguit que la població catalanoparlant aprengués castellà.

Recursos associats: