Sobre la realitat de l'idioma als tribunals ...

A l'edició del vespre de La Veu de Catalunya de dia 22 de març de 1900, a la p...

 
Detenció d'Antoni Gaudí l'11 de setembre d...

Joan Crexell a l'article "Detenció de Gaudí l'11 de setembre de 1924", publica...

Fulls volanders on es conta la detenció d'A...

En Joan Crexell escriu l'article "Detenció de Gaudí l'11 de setembre de 1924" ...

 
Ordenances de 1764 de l'Arxiu Municipal de M...

Ordenances de 1764 (Arxiu Municipal de Muro, llibre 8262, sense foliar), que tra...

Ordenances de 1764 de l'Arxiu Municipal de M...

Ordenances de 1764 (Arxiu Municipal de Muro, llibre 8262, sense foliar), que tra...

 
Decret del Govern Civil de Barcelona en què...

El governador civil de Barcelona dia 28 de juliol de 1940 signa un decret en qu...

 
Circular als funcionaris de l'Ajuntament de ...

El governador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, va fer un decret...

 
Prohibició que els funcionaris de l'Ajuntam...

Notificació del batle de Manresa d'una circular del Govern Civil de Barcelona a...

L'idioma català als tribunals de Josep Pell...

Al diari La Veu de Catalunya de dia 22 de març de l'any 1900, pàgines 1 i 2, e...