Prohibició que els funcionaris de l'Ajuntament de Manresa parlin català

Període: Guerra i Dictadura franquista 1936-1975
Data del fet: 05-08-1940
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: Manresa
Perseguidor: Govern Civil de Barcelona
Persona agredida: Funcionaris de l'Ajuntament de Manresa
Imposició: Volen que parlin castellà
Resistència oferada: No consta
Amenaça: Perdre la feina
Conseqüències: La conseqüència d'aquesta classe de mesures ha estat la naturalització del castellà per una banda i per l'altra i molt fonamental la por de fer servir el català amb desconeguts que et podien denunciar.
Circumstàncies: Conversa FUNCIONARI-ciutada
Notificació del batle de Manresa d'una circular del Govern Civil de Barcelona als funcionaris de l'Ajuntament de Manresa en la qual s'exigeix que els funcionaris parlin en castellà en les seves tasques diàries.

El document original consta de 3 pàgines, dues senceres i un darrer paràgraf, la data i la signatura del batle a la tercera.

En els documents publicats per 'memoria.cat' procedents de l'Arxiu Comarcal del Bages hi ha 4 còpies de la primera pàgina (suposam que un original i les altres tres copiades amb paper de calcar)6 còpies de la segona i 4 còpies de la tercera. Aquestes 4 còpies del tercer full, a part de la del batle, tenen signatures dels diferents funcionaris que han estat advertits. Encara hi ha 5 fulls més que ja no tenen text però si signatures d'altres funcionaris de l'Ajuntament. Com a curiositat hi ha el fet que es veu que alguns no sabien escriure i els fan signar amb la marca del dit. Passen dels dos centenars de signatures.

Hi ha una afirmació clara que hi va haver guerra per motius lingüístics:

“No debe olvidarse que la sistemática y sañuda reincidencia en el designio de eliminación del idioma oficial en esta tierra por parte de elementos de execrable recordación, trajo consigo inevitablemente la ofensa para todo el resto de España y desembocó trágicamente, como no podía menor de ocurrir, en la guerra civil y en la victoria rotunda de las armas españolas que los acontecimientos internacionales han hecho aún más definitiva. “

Recursos associats: