Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts

Període: Imposició del castellà i deixondiment dels catalans 1875-1923
Data del fet: 19-12-1902
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Monarquia Alfons XIII - Govern espanyol Francisco Silvela - inspectors
Persona agredida: Mestres
Imposició: Que els inspectors vetlin els mestres perquè s'ensenyi el castellà
Resistència oferada: La resistència que troben els castellans per imposar el castellà és que molts de catalans encara no l'entenen
Amenaça: Són les mateixes del Reial Decret de 21/11/1902 d'en Romanones, amonestació i si es reincideix pèrdua de la feina.
Circumstàncies: Relacions MESTRE-alumne
Cas relacionat: Llei Moyano i a partir del Reial Decret Romanones
El Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts publica a la Gaceta de Madrid núm. 356 de 22/12/1902 p. 1061 una Reial Ordre en la qual es recorda l'obligació del mestres d'ensenyar en castellà. Està signada pel Ministre Manuel Allendesalazar. És una suavització del Reial Decret Romanones del 23 de novembre anterior, que va ser una de les causes de la caiguda del Govern.

S'hi assenyala que els inspectors vetlin que s'ensenyi el castellà. Només es podrà fer excepció a la necessitat de parlar en castellà quan els alumnes no l'entenguin.
Aquesta Reial Ordre és la continuació del Reial Decret de 21 de novembre, signat per Alfons XIII i pel ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts, Alvaro Figueroa, comte de Romanones, publicat a la Gaceta de Madrid de dia 23 de novembre.

Entre el Reial Decret i la Reial Ordre hi ha un canvi de Govern el 9 de desembre de 1902. El nou ministre és Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar.

El Govern espanyol de Francisco Silvela no és que canviï d'opinió sinó que persevera en els objectius, en les maneres, en la idea però veu clarament que no pot forçar tant la maquinària com havia pretès en Romanones i decideix frenar. També hi influeix la baralla oberta amb la jerarquia eclesiàstica, que aquesta vegada havien perdut, en aquest Decret sobre la doctrina la deixen com estava a la Llei d'Instrucció Pública de 1857.

Els mestres seran castigables si no parlen en castellà a alumnes que ja en sàpiguen.

Recursos associats: