Carta d'objeccions a les disposicions de l'edicte de 1700 de Lluís XIV

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 03-04-1700
Àrea geogràfica: Catalunya Nord
Lloc del succés: Perpinyà
Perseguidor: Monarquia Lluís XIV
Persona agredida: Administració, notaries i tribunals de Catalunya del Nord
Imposició: Que s'escrigui en llengua francesa
Resistència oferada: Aquesta carta és la mostra de la resistència que va provocar l'edicte de Lluís XIV a Catalunya del Nord.
Conseqüències: No tendrà cap classe de conseqüència per evitar la imposició del francès
Circumstàncies: Document públic
Cas relacionat: Edicte de Lluís XIV, de 1700
El 3 d'abril de 1700 s'enregistra al Consell Sobirà del Rosselló l'edicte que Lluís XIV havia signat el febrer, per això es reuneix i tramet una carta d'objeccions a les disposicions que s'hi establien, literalment "humbles remonstrances".

La idea que s'hi exposava era que el francès era una llengua desconeguda per pensar que d'un dia per l'altre es podria fer servir en la llengua de l'administració, dels tribunals i de les notaries de Catalunya del Nord.
Recursos associats: