Carta d'objeccions a les disposicions de l'e...

El 3 d'abril de 1700 s'enregistra al Consell Sobirà del Rosselló l'edicte que ...

 
Carta d'objeccions a les disposicions de l'e...

El Consell Sobirà del Rosselló, el mateix dia que s'enregistra l'edicte de Llu...

 
Edicte de Lluís XIV de 2 d'abril de 1700

El mes de febrer de 1700 el rei de França, Lluís XIV, a Versalles, disposa que...

 
Acta de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, d...

Al llibre 'EL MANUAL DE 1700 DE JAUME ESTEVE, NOTARI DE PERPINYÀ' a cura de Joa...

 
Acta de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, d...

En Joan Peytaví Deixona és el curador del 'Manual de 1700 de Jaume Esteve, not...

 
Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

 
Reglament sobre organització i règim del N...

Entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 es va publicar un nou Reglament sobre organit...

Reglament sobre organització i règim del N...

És un reglament que es publica entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 a la Gaceta d...

 
Reglament de l'organització i règim del No...

El 1944 el règim franquista aprova el Reglament de l'organització i règim del...

Reglament de l'organització i règim del No...

Francisco Franco dia 2 de juny de 1944 signa el Decret que aprova amb caràcter ...

Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret de 18 de setembre de 1923 que dicta mesures i sancions contra el se...

 
Llei del notariat de 1862

Amb la Llei del notariat de 28/05/1862 s'exigeix que s'utilitzi la llengua caste...

Llei del notariat de 1862 a la Gaceta de Mad...

Portada de la Gaceta de Madrid núm. 140 de 29/05/1862 en què hi ha la redacci...

 
Edicte de Lluís XIV de 2 d'abril de 1700

Edicte de Lluís XIV de 2 d'abril de 1700, amb el qual es prohibeix l'ús de la ...