Reial Ordre de 6 de març de 1926 sobre dest...

Reial Ordre de la Presidència del Consell de Ministres, Primo de Rivera, de 5 d...

Nota oficiosa de Primo de Rivera (24/06/1924...

Nota oficiosa difosa per Primo de Rivera i publicada en català el 24 de juny de...

Reial Ordre de 10 de setembre de 1924 sobre ...

No hem estat capaços de trobar a la Gaceta de Madrid aquesta reial ordre, no sa...

 
Ofici del governador Losada al Col·legi d'A...

Ofici tramès pel governador civil de Barcelona dia 15 d'abril de 1924 al degà ...

 
Torcebraç entre el Col·legi d'Advocats de ...

Segons conta Roig Rosich (1992)p.346-373, Amadeu Hurtado és elegit degà del Co...

 
Nota interna d'Ib3 Ràdio en la qual es dema...

Nota interna publicada pel Diario de Mallorca procedent de les instal·lacions d...