Carta de 20 de març de 1778, de la Reial Audiència als batles de la ciutat d'Alcúdia i viles foranes de Mallorca

Període: Imposició del castellà/francès i arraconament del català 1760-1874
Data del fet: 20-03-1778
Àrea geogràfica: Illes Balears
Lloc del succés: Palma
Perseguidor: Monarquia (Carles III) - Reial Audiència
Persona agredida: Escolars de Mallorca
Imposició: Que s'ensenyi en castellà
Resistència oferada: No se sap si és una qüestio de resistència o de simple inèrcia cap a la llengua catalana, emperò queda ben clar a la carta que la Reial Cèdula de 1768 tot i els esforços de molta gent tornava a ser incomplida. Per això insisteixen en la prohibició.
Amenaça: Als mestres els amenacen d'engegar-los de la feina, diuen "baxo la pena de privarles de la pública enseñanza, y otras al prudente arbitrio de la Rl. Auda."
Justificació: Només ho justifiquen a partir de les ordres i decisions del rei.
Circumstàncies: Relacions MESTRE-alumne
Bibliografía:
 • Giny 1. Llibre de l'alumne (Pàg 206. Reproducció del document de l'Arxiu de Petra)
 • (Pàg 22-23. S'hi transcriu el document de l'Arxiu de Petra.)

 • Cas relacionat: Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768
  Portada del llibre Giny 1
  Onofre Gomila, notari i secretari de la Reial Audiència envia una carta als batles de la ciutat d'Alcúdia i de les viles foranes de Mallorca en la qual els informa que la Reial Audiència tenint present que la Reial Cèdula de 1768 havia exigit que s'ensenyàs en castellà "paraque se egecute y se enseñe en Lengua Castellana en todos sus Reynos y Señorios, y que se ponga toda diligencia en extender el idioma general de la nación sobre cuya observancia no permita esta Real Audiencia la menor contravención ni impedimento", constataven que el que havien guanyat per al castellà amb esforç 10 anys després es tornava perdre i tornen insistir en quin és l'interès del rei, i tornen exigir als batles que vigilen que a les escoles s'hi ensenyi en castellà.
  A partir d'aquesta carta es veu ben clar fins a quin punt es violentava el país amb les ordres del rei de prohibir el català a les escoles. Si primer totes les autoritats havien fet un esforç per posar en pràctica les ordres contingudes a la Reial Cèdula de 1768, a poc a poc la inèrcia de la realitat del país torna a fer treure el cap a la llengua catalana. Per això 10 anys després es veuen en la necessitat de tornar insistir amb amenaces als mestres de quines són les ordres del rei.

  Recursos associats: