Llengua a l'escola a la Bisbal d'Empordà al voltant de 1768

Període: Imposició del castellà/francès i arraconament del català 1760-1874
Data del fet: 00-00-1768
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Lloc del succés: La Bisbal d'Empordà
Perseguidor: Monarquia (Carles III) - Consell de Castella - Mestre
Persona agredida: Escolars de La Bisbal
Imposició: Que s'ensenyi en castellà
Resistència oferada: A la pràctica els nins continuen fent servir el català perquè el castellà era una llengua desconeguda per la població
Justificació: "...para que instruidos en la frase española puedan los cathalanes emplearse com mayor desembarazo al Real Servicio. Obedeciendo, pues, como es justo al Real Decreto, manda el Maestro de la Bisbal a todos sus discipulos que, en adelante, hablen y repitan los libros en lengua castellana; previniendo que no mirará con indiferencia los defectos que en este asunto se contienen, pues no son dignos de compasión los que con todas sus potencias no cumplen la voluntad de nuestro amabilísimo monarcha." p. 101.102)
Conseqüències: El que es demostra amb aquest text és que l'any 1768 l'esbucament polític del país és complet encara que el país existeixi. Aquesta declaració de fer complir els desitjos del rei, que en un primer moment és forçada com demostra el memorial de greuges de 1762, anirà calant dins els catalans i acabarà essent la ideologia dominant actual. Evidentment el país no s'aixeca diferent el 24 de juny de 1768, però és una mostra més del domini dels castellans, una pedra més, i grossa, de la paret que ens ha acabat tancant dins aquesta presó que és la ideologia lingüística espanyola.
Circumstàncies: Relacions MESTRE-alumne
Cas relacionat: Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 1768
Com explica en Solomó Marquès a la Revista de Girona "El manuscrit 1206 de l'Arxiu de la Biblioteca del Palau de Peralada és un volum de més de 168 pàgines que contenen bàsicament els exercicis de gramàtica que feien els alumnes de l'escola de llatinitat dels convent dels franciscans de la Bisbal d'Empordà.

En un d'aquests exercicis es dóna informació de la Reial Cèdula de Carles III de 1768.

"El Rey Nuestro Señor,... dignose mandar por su Real Decreto de 23 de junio del presente año 1768 que en todo el Principado de Cataluña se hable y se enseñe la lengua española..."
És un testimoni més dels efectes que tengué la Reial Cèdula de 1768, la primera norma legal que imposà el castellà a l'escola. En aquest cas a escola de llatinitat dels convent dels franciscans de la Bisbal d'Empordà.

Recursos associats: