Decret de 1726 trobat a l'Ajuntament de Porreres

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 27-04-1726
Àrea geogràfica: Illes Balears
Lloc del succés: Porreres
Perseguidor: Monarquia (Felip V) - Diego Navarro (intendent general de Policia... i corregidor de la Capital de Palma)
Persona agredida: Viles mallorquines
Imposició: que la documentació de les viles de Mallorca sigui en castellà
Resistència oferada: Hi ha una resistència natural pel fet que poca gent podia complir els manaments del rei a causa que desconeixien el castellà, una llengua estrangera que acabava de ser imposada feia 11 anys. El llibre en què va inserida aquesta disposició està escrit íntegrament en català.
Amenaça: L'amenaça deriva del fet que són documents que serviran perquè les viles puguin cobrar uns doblers. És curiós veure que 286 anys després encara estan amb la mateixa exigència, com mostra la 'Nota interna d'Ib3 Ràdio en la qual es demana que els col·laboradors de la ràdio presentin les factures en castellà' és a dir "si voleu cobrar presentau els documents en castellà"
Circumstàncies: Exigència de documents en castellà des de la posició de força de ser qui paga
Bibliografía:
  • Vida municipal i nova planta, Porreres, 1718-1728 (Pàg 11. Document de l'Arxiu Municipal de Porreres)

  • Cas relacionat: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà
    Na Maria Barceló Crespí i en Bartomeu Servera Sitjar exhumen aquest decret al seu llibre 'Vida Municipal i nova planta Porreres 1718-1728. És un decret que al seu apartat 15 i darrer diu literalment "15 Que todos los instrumentos, y poderes, que van citados, y han de servir de justificación, para practicar los pagos formales, deverán venir estendidos, y escritos en lengua castellana". Al costat d'això una nota de contingut repeteix "Los instrumentos han de ser en lengua castellana"

    "Y para que todo lo referido tenga el devido cumplimiento, despacho el presente, firmano de mi mano y refrendado de el infrascrito mi Secretario, en Palma á 27 de Abril de 1726."
    Com esmentam a l'apartat amenaça hi ha una correlació entre l'exigència de l'autoritat borbònica de 1726 i la de l'administració d'IB3 Ràdio del Partit Popular del 2012, amb una diferència la societat del 1726 difícilment podia complir l'exigència perquè no sabia castellà, i la del 2012 pot complir perquè en sap, els 286 anys d'imposició de la llengua entre aquests dos documents han servit per això.