Expulsió i posterior nomenament de bisbes estrangers per a les diòcesis del Principat

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 02-10-1714
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Perseguidor: Felip V
Persona agredida: Bisbes i altres càrrecs eclesiàstics de Catalunya
Imposició: Expulsen els càrrecs catalans i els substitueixen per castellans
Conseqüències: Els bisbes castellans venien amb la idea que s'havia d'usar la llengua castellana a les seves diòcesis.
Circumstàncies: Anul·lació de les lleis d'estrangeria
Bibliografía:
 • L'església catalana, de la Il·lustració a la Renaixença (Pàg 33-50. )

 • Cas relacionat: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà
  El capítol X de les "Constitucions i altres drets de Catalunya compilats en virtut del capítol de Cort LXXXII per las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, nostre senyor celebradas en la ciutat de Barcelona. Any MDCCII (volum primer)
  Barcelona en casa de Joan Pau Martí,y Joseph Llopis estampers Any 1704" establien la impossibilitat que els estrangers poguessin exercir càrrecs eclesiàstics de Catalunya.

  El Decret de Nova Planta del Principat de Catalunya (article 54) abolirà aquesta disposició i permetrà que els estrangers puguin esser nomenats bisbes al Principat. I això és el que aniran fent les noves autoritats de la monarquia amb la complicitat de la Santa Seu.

  Inicialment Felip V com conta Joan Bonet i Baltà (1984) expulsarà els càrrecs eclesiàstics que li havien estat contraris "El dia 2 d'octubre (1714) una vintena d'alts eclesiàstics catalans, entre ells bisbes i abats, eren expulsats de les seves residències,i alguns foragitats de Catalunya, sota l'acusació d'ésser traïdors partidaris de Carles III."

  Antoni de Bofarull i Brocà a la seva Historia crítica civil y eclesiástica de cataluña, al tom IX, pàgina 271-272, segons explica Bonet(1984) conta com hi va haver una autèntica substitució de bisbes catalans per castellans "Fijese el lector los nombres de los obispos que asistieron al Concilio de Gerona de 1717 y por ellos podrá adivinar el verdadero límite a que se extiende la observación del historiador catalán: D. Simeón Guinda de Apastegui, obispo de Urgel; D. Juan Miguélez de Mendayna Ozorio, obispo de Tortosa; y los procuradores de D. Francisco Olaso Hipenza, obispo de Lérida,Don Diego Astorga de Céspedes, obispo de Barcelona;y Don Fray Pedro de Magayna, obispo de Solsona..."
  Miquel Font


  Recursos associats: