Destrucció de tots els centres d'educació superior del Principat arran de la creació de la Universitat de Cervera

Període: Enderrocament de l'Estat de la Corona d'Aragó 1659-1760
Data del fet: 11-10-1717
Àrea geogràfica: Principat de Catalunya
Perseguidor: Monarquia (Felip V)
Persona agredida: Professors i estudiants superiors
Justificació: "la tenaz resistencia de los catalanes contra la debida sujeción en que se indujeron muchos sujetos notables de las Universidades Literarias provocó... a mandar se cerrasen las Universidades, que eran fomento de maldades cuando debían serlo de virtudes"

Circumstàncies: Enderrocament institucional per causa d'un cop de mà violent
Cas relacionat: Pèrdua de les institucions amb el Decret de nova planta i imposició del castellà
Dia 11/10/1717 Felip V va ordenar la creació de la Universitat de Cervera, amb la idea de concentrar-hi els estudis superiors de tot el Principat. Tots els diferents estudis universitaris i col·legis majors, radicats a les diferents diòcesis varen ser destruïts amb la col·laboració de la Santa Seu.

No s'amaga gens Felip V a l'hora de justificar tots aquests canvis "para evitar las consecuencias de lo que se había padecido en Catalunya, con sus turbaciones pasadas y asegurar la pública enseñanza", i a més "la tenaz resistencia de los catalanes contra la debida sujeción en que se indujeron muchos sujetos notables de las Universidades Literarias provocó... a mandar se cerrasen las Universidades, que eran fomento de maldades cuando debían serlo de virtudes"

Aquesta Universitat a diferència dels estudis tancats, que depenien directament dels bisbats, dependrà del rei i de la seva delegació al Principat, la Reial Audiència.

Per executar tot això agafen les fonts de finançament dels diferents centres i les assignen a Cervera, a més li donen l'exclusivitat de la concessió de graus i títols, i encara el dret d'impremta perpètua i privativa.
La destrucció de l'estructura institucional del Principat afecta també els centres d'ensenyança superiors on s'educaven les elits catalanes. Tanquen aquests centres, per tant engeguen els professors, que evidentment empraven el català i s'introdueix una nova falca per cercar maneres d'introduir el castellà al país, que independentment de si el coneixia qualcú, era una llengua estrangera. Es concentrarà tots els estudiants a la nova universitat de Cervera, que ensenyarà en castellà.