Reglament general per a l'organització i règim del Notariat de 1874

Període: Imposició del castellà i deixondiment dels catalans 1875-1923
Data del fet: 09-11-1874
Àrea geogràfica: Països Catalans (sense Catalunya Nord)
Lloc del succés: Madrid
Perseguidor: Monarquia (Alfons XII) - Govern Espanyol (Eduardo Alonso y Colmenares)
Persona agredida: Tots els catalanoparlants
Imposició: Les escriptures públiques s'han de fer en castellà
Circumstàncies: Document públic
Cas relacionat: Notaris
La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 315 (11/11/1874), el 317 (13/11/1874), el 318 (14/11/1874) i el 319 (15/11/1874). L'havia signat el 9 de novembre de 1874 el rei i el ministre de Gràcia i Justícia, Eduardo Alonso y Colmenares.

L'article 62 del número 318 té disposicions lingüístiques en les quals s'exigeix l'ús del castellà, i s'arbitra la manera com han d'actuar els notaris davant un signant que no l'entén. Això es tornarà reproduir igual el 1917.


Recursos associats: