Reial Ordre de 15 de febrer de 1924 perquè ...

El 12 de febrer de l'any 1924 un subsecretari encarregat del ministeri, Leaniz, ...

 
Reial Decret de 21 de novembre de 1902 del c...

Reial Decret de 21 de novembre de 1902, publicat a la Gaceta de Madrid núm. 327...

 
Llei d'Instrucció Pública de 1857, Moyano

Llei que va elaborar Claudio Moyano Samaniego, que es va promulgar el 9 de setem...

 
Reial Ordre de 19 de desembre de 1902 del Mi...

El Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts publica a la Gaceta de Madrid ...

 
Circular de la Direcció General de Primera ...

L'encarregat de despatx de la Direcció General de Primera Ensenyança de Madrid...

 
Ordre Ministerial de 21 de maig de 1938 sobr...

Amb aquesta ordre ministerial es forçarà que a partir d'aquell moment tots els...

 
Prohibició de parlar en català per telèfo...

El diputat elegit pel districte de Solsona, Joan Maluquer i Viladot dia 2 de jun...

 
Reglament general per a l'organització i r...

La Gaceta de Madrid publica aquest Reglament en quatre números diferents: el 31...

 
Reglament sobre organització i règim del N...

Entre l'11 i el 17 d'abril de 1917 es va publicar un nou Reglament sobre organit...

 
Reial Ordre de 13 d'octubre de 1925

Reial ordre "disponiendo que por los Rectores de las Universidades, por los Dire...

 
Reial Decret d'11 de juny de 1926 en què es...

L'11 de juny de 1926 el rei Alfons XIII signa aquesta "Real Orden fijando las sa...

 
Reial Cèdula d'Aranjuez de 23 de juny de 17...

Reial Cèdula de 23 de juny de 1768 amb la qual la Monarquia borbònica de Carle...

 
Reial Decret de 17 de març de 1926

Reial Decret de 17 de març de 1926 amb la qual s'amenaça amb penes de presó i...

 
Reial Decret de 20 de juny de 1904 sobre l'...

Reial decret de 20 de juny de 1904 rubricat per Alfons XIII i pel ministre de Go...

 
Reglament de l'organització i règim del No...

El 1944 el règim franquista aprova el Reglament de l'organització i règim del...

 
Reial Decret que dicta mesures i sancions co...

Reial decret que dicta mesures i sancions contra el separatisme, signat per Alfo...

 
Reglament per a les escoles normals d'instru...

El Reglament per a les escoles normals d'instrucció pública del regne que el m...

 
Llei del notariat de 1862

Amb la Llei del notariat de 28/05/1862 s'exigeix que s'utilitzi la llengua caste...

 
Ordre ministerial d'Indústria i Comerç de ...

Ordre del Ministeri d'Indústria i Comerç de 15 de gener de 1945 amb la qual es...

 
Representació o Memorial de Greuges de 1760

La Representació o Memorial de Greuges (en castellà: Representación o Memoria...